การสมัครสมาชิก

มิ.ย. 28 2555

- ขั้นตอนแรก เปิดเว็บไซท์ ดูเมนู "เข้าสู่ระบบ" ด้านขวามือ คลิ๊กที่ สมัครสมาชิก
?

การสมัครสมาชิก

?

- กรอกข้อมูลส่วนที่มีเครื่องหมาย * ด้านหลังกล่องข้อความให้ครบถ้วน

การสมัครสมาชิก

?

- เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กที่ Register

การสมัครสมาชิก

?

- จากนั้นระบบจะบอกให้ยืนยันการสมัคร ท่านต้องไปเปิดอีเมล์ที่แจ้งไว้ในการสมัคร เืพื่อยืนยันความต้องการจริง

การสมัครสมาชิก

?

- อีเมลจะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ จากเว็บไซท์ pechpailinresort.com และมีลิงค์ให้คลิ๊กยืนยัน

การสมัครสมาชิก

?

- ระบบจะเปิดหน้าเข้าใช้งานให้คุณ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าการสมัครสมาิชิกเรียบร้อยแล้ว

การสมัครสมาชิก

?

- ท่านสามารถเริ่มเข้าใช้งาน เต็มรูปแบบสมาชิกได้ทันที

การสมัครสมาชิก

ขอบคุณที่ใช้บริการ เพชรไพลิน รีสอร์ท เว็บไซท์

создать сайт