วัดถ้ำพุหว้า วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

พ.ค. 21 2555

วัดถ้ำพุหว้า?วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ห่างจากเพชรไพลินรีสอร์ท ประมาณ ?18 กม.

วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดที่อยู่บนเขามีสวนป่าธรรมชาติอันร่มรื่นกว่า 200 ไร่ สวยงามด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ บรรยากาศโดยรอบสะอาดร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทาง ไปปฏิบัติธรรมเจริญศีลภาวนา มีถ้ำเป็นอุโบสถ

ภายในถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย ตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ มาจากสหภาพเมียนม่าร์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาสืบไป เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษานำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ทางวัดพิจารณาแล้วว่า วัดมีสถานที่ที่เหมาะสมแก่การฝึกอบรมเข้าค่าย ได้แก่ห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรม ได้จำนวน 500 - 800 ท่าน, อาคารที่พัก, เครื่องนอน, โรงอาหาร, ห้องน้ำ ตลอดจนฐานผจญภัยต่างๆ มากมาย พร้อมทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม โดยเฉพาะซึ่งสามารถทำให้กระบวนการฝึกอบรมบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันวัดถ้ำพุหว้ายังจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่ง ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

จากความมุ่งมั่นและศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อวัดถ้ำพุหว้า ประกอบกับการเป็นพระนักพัฒนาของพระอธิการสุรพจน์ ธมมรโต เจ้าอาวาส ท่านจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงตลอดจน การบูรณะวัดถ้ำพุหว้า ท่านมีแนวคิดในการสร้างอุโบสถคลุมบริเวณ หน้าถ้ำหรือทำเป็นซุ้มประตูทางเข้า มีลักษณะเป็นศิลาทรายสมัยขอม เพื่อเป็นการเพิ่มความสง่างามและเป็นสถานที่สักการะบูชา ทางด้านพุทธศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะไปพร้อมๆกับการพักผ่อน

создать сайт